Výměna plynových kotlů Brno

Opravu prasklého, přeříznutého, provrtaného nebo překopaného vodovodního či odpadního potrubí opravujeme cestou nejmenšího odporu. Jsou různé varianty oprav. Od nejméně náročných po stavebně hodně náročné z hlediska bouracích prací a vrácení do původního stavu.

Výměny kotků provádíme jak preventivně tak i havarijně. Po domluvě s investorem navrhneme nejrozumnější variantu dle potřeb uživatelů. Rozvody jsou napojeny na stávající potrubí v určitých dimenzích, na které je do budoucna možnost napojení při celkové rekonstrukci topení.

Kontaktujte nás >>>