Instalace kulových kohoutů Brno

Instalaci kulových kohoutů provádíme všude tam, kde daný kulový kohout nelze uzavřít z důvodu dlouholetého nepoužívání, tím pádem zarostlého od vodního kamene a následně možnost neuzavřít ho dokonale tak, aby v případě poruch, daný kulový kohout fungoval a nevznikly další škody z pozdě uzavřeného kulového kohoutu. Tím pádem, zabránění úniku většího množství vody nebo látky, která v potrubí koluje.

Kontaktujte nás >>>