Topení

U novostaveb se využívají většinou nejmodernější způsoby topení, na které jsou kladeny oddílné nároky, které naše firma splňuje. Materiál používáme dle přání investora, nebo dle vypracovaného projektu. Rozvody topení provedeme cestou nejmenšího odporu a dle nejlepšího uvážení. Při montáži dbáme na pokyny pro montáž a tím pádem i dlouholetou funkčnost bez potíží, jako je zavzdušňování systému. Každý hotový celek prodělá tlakovou zkoušku, která ukáže, zda je systém plně hermeticky uzavřen a připraven pro zalití podlah, či za omítání a následně plně funkční pro spuštění. V kotelně před spouštěním, se musí systém osadit a různými uzávěry, filtry a při složitějších systémech i čidly, čerpadly, atd. Samozřejmě nedílnou součástí topného systému je kotel, který umístíme dle norem, dopojíme a na spuštění přivoláme technika, který daný kotel uvede do provozu, seřídí na nejlepší spalování plynu a následně potvrdí záruční list. Bez tohoto procesu je kotel bez záruky. Technik si Vás zavede do systému a bude provádět pravidelné kontroly, servisy, prohlídky dle ČSN danou zákonem.

Kontaktujte nás >>>