Rozvody vody velké

Rozvody velké provádíme v novostavbách či starších rodinných domech, kde začínáme před domem ve vodoměrové šachtě, kde vložíme veškeré filtry uzávěry a pokračujeme v dané dimenzi v novém potrubí určeném pro pokládku do země do objektu. V objektu zřídíme samostatný uzávěr pro dům, aby majitel v případě poruchy měl pohodlný přístup k hlavnímu uzávěru vody v objektu. Dále pak pokračujeme s rozvody vody dle projektu v různých dimenzích k určitým odběrným místům. Veškeré rozvody vedeme v kvalitním materiálu, spojené z kvalitním nářadím jimiž určené k provedení instalace vody. Ve stěnách vedeme rozvody v předem vyřezaných a vysekaných přesných drážkách na určitý průměr potrubí, tudíž při zahazování omítkami se spotřebuje jen minimální množství omítky pro zadělání drážek po rozvodech vody. Při řezání drážek používáme flexku s odnímatelným krytem, který má výstup na hadici od vysavače, která z velké části zachycuje prach vzniklý řezáním stavebního materiálu, čili stěn. Veškeré trubní rozvody jsou dokonale zaizolovány z důvodu rosení studené vody a u teplé vody skrze držení teplé vody uvnitř potrubí. Před chystané vývody jsou řádně zasádrované tudíž upevněné do zdiva tak, aby při následné kompletaci nevznikal problém v pohybu před chystaných vývodů a následnému pohybu po osazení výtokových armatur.

Kontaktujte nás >>>