Voda

V novostavbách se provádí rozvody vody jednodušeji než při rekonstrukcích, protože se ví od samého počátku, jak je dům postaven a tím pádem nevznikají žádné velké problémy, které by mohli nastoupit při realizaci vodovodního potrubí.
Rozvody vody provádíme nejčastěji z hlediska finančního z plastových trub, které vyhovují pro pitnou vodu a nemají žádné vedlejší účinky pro následné konzumenty vody. Pro větší realizace se nechává vypracovat projekt, který bude splňovat celkový komfort v tlaku a průtočnosti vody směrem ke koncovému zákazníkovi. Systém je vytvořen s veškerými předměty, které jsou nedílnou součástí celého systému a prodiskutován s investorem přesně potřeb a nároku investora.

Kontaktujte nás >>>